At arbejde i Tyskland

NÅR DU VIL ARBEJDE I TYSKLAND

Den tyske arbejdskultur er anderledes, end hvad vi kender fra Danmark af. Det er derfor vigtigt at respektere den tyske arbejdskultur, hvis du ønsker at arbejde i landet. Vi har her samlet gode råd til dig, der ønsker at arbejde i Tyskland.

Slider

Er du interesseret i at arbejde i Tyskland?

En af fordelene ved at bo i Grænseregionen er, at du kan bo i Danmark og have en international karriere ved at arbejde i Tyskland.

Den tyske kultur ér anderledes end den danske, men har du sproget på plads,  er opmærksom på den tyske organisationskultur, værdsætter høflighed, planlægning, og leverer på det aftalte, så er der masser af interessante udenlandske virksomheder i vores tyske nærområde.

Styrk dit CV med job i Tyskland

Vil du styrke dit CV og dine kompetencer med erhvervserfaring fra en tysk virksomhed, men ikke ønsker at flytte til Tyskland – så brug en mulighed
som allerede 605 personer allerede gør ..nemlig at pendle ned over grænsen til dit arbejde i Tyskland.

Vil du vide mere omkring hvordan man laver CV og ansøgning i Tyskland?

Styrk dit CV med job i Tyskland

Vil du styrke dit CV og dine kompetencer med erhvervserfaring fra en tysk virksomhed, men ønsker ikke at flytte til Tyskland – så brug en mulighed
som allerede 605 personer allerede gør ..nemlig at pendle ned over grænsen til dit arbejde i Tyskland.

Vil du vide mere om, hvordan man laver CV og ansøgning i Tyskland?

10 ting der er værd at vide når du vil arbejde i Tyskland

At arbejde i Tyskland er ikke det samme som at arbejde i Danmark. Der er tale om to forskellige lande med forskellige arbejdsstrukturer og kulturer. Dette er vigtigt at have i tankerne, når du søger job i Tyskland, for disse forskelle er vigtige at respektere på det tyske arbejdsmarked. Vi har her samlet 10 ting, der er værd at vide omkring den tyske arbejdskultur. 

1 Samfundsstruktur

Helt overordnet betegnes Tyskland som et land med en mere maskulin samfundsstruktur end den danske, der betegnes som en udpræget feminin kultur. 

Helt konkret betyder det at:

 • Det er helt ok både materielt, og verbalt at vise hvad man er lykkedes med – og gå efter i sit arbejdsliv.
 • Der er et konkurrencemoment på det tyske arbejdsmarked, hvor der bliver lagt vægt på indtægt og anerkendelse.

Så for at lykkedes med din karriere i Tyskland skal du lægge beskedenheden på hylden, og være forberedt på at kunne kommunikere dine mål og dine succeser. 

2 Status

I Tyskland viser man sin succes frem. Dette gør man gennem materielle gode så som tøj, biler, ure mm. Janteloven hersker ikke i den tyske kultur, og har du planer om at arbejde i Tyskland, er dette værd at have i tankerne. Der forventes nemlig, at du fremhæver egne kvalifikationer, resultater, akademiske titler og position. Den danske ydmyghed kan hurtigt bliver misforstået i den tyske virksomhedskultur. 

3  Tysk organisationskultur- ledelse og kommunikation

 • Den tyske organisationskultur bæger præg af analyse, planlægning, lav risikovillighed og perfektionisme.
 • Relationerne mellem kolleger og samarbejdspartnere er formelle, og afspejler de tyske værdier om ordenlighed og punktlighed.
 • Du vil opleve, at man på en tysk arbejdsplads holder sit arbejdsliv og sit privatliv adskilt.

 Tysk ledelsesstil og beslutningstagning

 • Den tyske organisationen består af flere hierarkiske lag end den danske, og beslutningerne tages i højere grad af din leder samt den øverste ledelse, så du vil opleve at beslutningerne ikke nødvendigvis, tages mellem dig og din leder , ligesom det forventes, at du ikke selv ændrer på det, der er aftalt.
 • Når du har indflydelse på, hvordan en opgave skal løses, skal du være forberedt, og kunne præsentere gennemarbejdede og veldokumenterede argumenter med klare deadlines og resultater.
 • Du skal ikke forvente, at din tyske leder coacher dig hen mod den optimale løsning på en problemstilling, ved tvivlsspørgsmål vil du opleve, at løsningsmetoden bliver præsenteret for dig, og opgaverne bliver uddelegeret af din leder.
 • Kontrol er ikke velanset – man stoler på, at opgaverne bliver løst som aftalt, korrekt og til tiden.

Møde- og kommunikationsstil

 • Mødeformen og kommunikation på en tysk arbejdsplads er direkte og deltagende, og du kan opleve, at man går lidt hårdere til hinanden end i den danske kultur.
 • Til gengæld vil du opleve, at du som dansker, er mere risikovillig end dine tyske kolleger, og du derfor ikke i samme grad har behovet for at  analysere og planlægge, men, at du i stedet anerkender, at du ikke har hele løsningen, men finder den, sammen med dine kolleger, i takt med, at problemstillingerne viser sig.

4 Tysk bureaukrati

“Ordnung muss sein” er en vigtig ting at vide om den tyske virksomhedskultur. I Tyskland går man meget op i grundighed, præcision, god organisation, struktur og kontrol, og de lægger derfor meget vægt på dokumentation og normer. Det gælder i Tyskland om at bevare overblikket og undgå ubehagelige overraskelser. 

5 Tysk humor

Den tyske humor er anderledes, end hvad vi er vant til i Danmark. I Danmark er vi ikke bange for at dumme os, og når vi gør, er vi gode til at grine af os selv. I Tyskland vil man helst ikke være midtpunktet i en komisk situation. Tyskere har generelt samme humor som danskere, og griner af de samme ting, som man gør i andre lande, men man gør sig bedst, hvis man pakker sarkasmen og selvironien væk.

6 Formel tiltaleform

En af de vigtigste ting når man begår sig i Tyskland, er at huske de formelle titler som “De” og “Hr./fru”. Man tiltaler altså hinanden således, med mindre man har aftalt at være dus. Glemmer du den formelle tiltale, kan du blive set som værende uhøflig.

7 Formel påklædning

“Dress for success”  I Tyskland klæder man sig på til succes. Man fremviser som sagt sin status i Tyskland gennem sin påklædning, og dette gøres også i den tyske virksomhedskultur. 

8 Værdier

Tyskere sætter struktur, privatliv og punktlighed meget højt. De sætter pris på effektivitet og hårdt arbejde og flid. Der stræbes efter perfektion og præcision i alle aspekter af deres liv.

9 Tidsadministration

Punktlighed er ekstremt vigtig, og det er godt tænkt at ankomme til et møde 15 minutter for tidligt. I tilfælde af forsinkelse er det bydende nødvendigt at informere dine samtalepartnere på forhånd. Møder overholder strenge dagsordener, herunder start- og slut-tidspunkter.

10 Første møde og titler

Når du møder nogen for første gang i en arbejdssammenhæng, i Tyskland, skal du give et kort og fast håndtryk og opretholde øjenkontakt, men undgå at stirre i ubehageligt lange perioder. Der skal holdes en acceptabel afstand. Du skal henvende dig til dine samtalepartnere ved deres efternavn forudgående med “Hr.” eller “Fru”, eller med en titel (“Dr” for eksempel). Universitetstitler er vigtige for tyskerne.

Vil du vide mere om den tyske arbejdsstruktur?

Lønninger i Tyskland - hvor meget tjener jeg?

Tyskland er i Danmark kendt som værende et land med lavere lønninger. Dette gør sig gældende til et hvis punkt. Det kommer nemlig an på type job, og hvilken uddannelse du har. Gennemsnitslønnen i Tyskland i 2019 ligger på 3.994 euro (29.955 kr.) pr. måned, før skat, hvor gennemsnitslønnen i Danmark er 43.487 kr. pr. måned, før skat. Det er en månedlig forskel på 13.532 kr. men jo højere uddannelse du har, og højere stillet job du søger i Tyskland, desto højere er lønnen.

Gennemsnitslønnen for en nyuddannet akademiker i Tyskland er på 3.962 euro (29.713 kr.) pr. måned, før skat. Efter 6-10 år med erfaring er gennemsnitslønnen for akademikere i Tyskland på 5.570 euro (41.775 kr.) pr. måned, før skat. Gennemsnitslønne for akademikere i Danmark er på 37.17 4 kr. pr. måned, før skat. Lønnen for en nyuddannet akademiker er lavere end gennemsnitslønnen for en akademiker i Danmark, men lønnen stiger, så snart man får mere erfaring efter sin uddannelse.

De 10 bedst betalte jobs i Tyskland

1. Overlæge

2. Fusion og Acquisitions Specialist

3. Fondsforvalter

4. Specialist uddannet

5. Regional salgsleder

6. Key account manager 

7. Værdiparpirhandler

8. Salgsledelse

9. Aktuar

10. Forretningsudvikler 

Gennemsnitsløn på 121.822 euro (913.000 kr.) om året

Gennemsnitsløn på 105.621 euro (792.157 kr.) om året

Gennemsnitsløn på 90.954 euro (682.155 kr.) om året

Gennemsnitsløn på 88.521 euro (663.907 kr.) om året

Gennemsnitsløn på 81.602 euro (612.015 kr.)  om året

Gennemsnitsløn på 80.990 euro (607.425 kr.) om året

Gennemsnitsløn på 77.004 euro (577.530 kr.) om året

Gennemsnitsløn på 76.490 euro (573.675 kr.) om året

Gennemsnitsløn på 73.731 euro (552.982 kr.) om året

Gennemsnitsløn på 71.272 euro (534.540 kr.) om året

Er du interesseret i en karriere i Tyskland?

Find flere informationer omkring dine muligheder for at finde job, uddannelse, bosætning og meget mere. 

Er du interesseret i en karriere i Tyskland?

Find flere informationer om dine muligheder for at finde job, uddannelse, bosætning og meget mere.