Covid 19

COVID-19

Her kan du finde informationer omkring den aktuelle corona-situation i Danmark og Tyskland, samt finde informationer omkring hvordan den påvirker dig som grænsependler.

Slider

COVID-19 i grænseregionen

COVID-19 har stor påvirkning på vores daglige liv i grænseregionen, både for dem der arbejder på den anden side af grænsen, har familie og meget mere. Du kan her finde de nyeste henvisninger til, hvordan du skal agere i disse tider, når det handler om at krydse grænsen, og generelle informationer og forholdsregler og visir. 

Generelle informationer on COVID-19

Her kan du finde generelle informationer omkring håndteringen af COVID-19. 

https://www.sst.dk/da/corona

Generelle informationer on COVID-19

Her kan du finde generelle informationer omkring håndteringen af COVID-19. 

https://www.sst.dk/da/corona

Hvornår må jeg krydse grænsen?

På nedenstående link kan du finde flere informationer om hvornår du må køre over grænsen og hvilke forholdsregler der er. 

https://tyskland.um.dk/da/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19-tyskland/

I hvilket land kan jeg få behandling?

Hvis du er grænsependler (grænsearbejder), har du både ret til behandling i det land du bor og arbejder i. Læs mere om din ret til behandling af COVID-19 

https://stps.dk/da/eu-sygesikring/graensependlere/#