Økonomi og ydelser

ØKONOMI OG YDELSER

I Tyskland er reglerne inden for offentlige ydelser og services anderledes, end de er i Danmark. Her kan du læse mere om de økonomiske forhold samt offentlige ydelser på den anden side af grænsen.

Slider

Økonomi og ydelser i Tyskland

Hvordan er de økonomiske forhold i Tyskland?

Når du overvejer at flytte til et nyt land, er der mange ting, der skal tages stilling til inden. F.eks. hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg eller arbejdsløs? Hvordan er lønniveauet og pensionsordningerne? 

Vi hjælper dig her med at besvare nogle af de spørgsmål, du end måtte have, og hjælper dig videre til de rette informationer. 

Læs her omkring de ydelser og services der er relevante for dig, der ønsker eller overveje at flytte til Tyskland. 

Du kan her finde informationer om:

 • Skatteinformationer
 • Lønniveau 
 • Moms
 • Arbejdsløshedsforsikringer og jobcenter
 • Pension 
 • Lovgivning og bil 
 • Statsborgerskab 

Der er regler for den tyske skat, når man flytter til eller bor i Tyskland, men arbejder i udlandet. Du kan her finde flere informationer om den tyske skat, når du:

 • flytter til Tyskland
 • arbejder i Tyskland og skal betale skat
 • er grænsependler
Mindstelønnen i Tyskland er siden 2015 på 8,50 € (63,75 kr.)/timen, men er fra. 1.1.2017 blevet forhøjet til 8,84€ (66,3 kr.) /timen. I byggebranchen i Tyskland gælder der en højere mindsteløn. Den er også forhøjet fra 1.1.2017, og der skal mindst betales 11,30 € (ca. 84,80 kr) for ufaglærte og 14,70 € (ca. 102,90 kr) for faglærte. I mange brancher kan lønnen dog være højere pga. overenskomster. Læs mere om den tyske mindsteløn

Arbejdsløshedsforsikring i Tyskland

I Tyskland er man ikke medlem af en A-kasse, men man forsikrer sig gennem en arbejdsløshedsforsikring. Her er man forbundet til Tysklands arbejdsformidling, der har til opgave at lede jobcentrer i Tyskland. Besøg arbejdsformidlingens hjemmeside og bliv klogere på hvordan de kan hjælpe dig, hvis du bliver ledig på; https://www.arbeitsagentur.de/ 

Her kan man som ledig jobsøgende:

 • finde ledige jobs i Tyskland og udlandet
 • oprette og vedligeholde en personlig ansøgerprofil
 • modtage passende jobtilbud via. E-mail

I Tyskland er det lovpligtigt at være medlem af arbejdsløshedsforsikringen, som arbejdstager. Det er arbejdsgiveren, der sørger for tilmeldingen af ansatte via sygeforsikringen. Det er arbejdstageren og arbejdsgiveren, der sammen betaler for forsikringen.

Arbejdsløshedsforsikringen omfatter ydelser, når man er fuldtidsledig, og når man er delvis arbejdsløs, samt ydelser ved nedsat arbejdstid

Du kan læse mere omkring arbejdsløshedsforsikring i Tyskland her:

Jobcenter i Tyskland

Jobcenteret er generelt set ikke det samme i Tyskland, som det er i Danmark. Bliver du arbejdsløs i Tyskland, skal du henvende dig til Agentur für Arbeit, hvorimod hvis du bliver ledig i Danmark, skal du henvende dig på jobcenteret. De grundlæggende er forskelle mellem Agentur für Arbeit og Jobcentrene i Tyskland er:

Disse sociale koder indeholder forskellige områder, som disser hver især beskæftiger sig med.

Jobcentrene er institutioner, der drives af kommunen, og er blandt andet ansvarlige for ydelser i henhold til SGB II (grundsikringsydelser – Grundlæggende sikkerhedsfordele – som f.eks. Arbejdsløshedsunderstøttelse. 

Ansvarsområderne af Jobcentrene kan se på understående

Definition af „Jobcenter“ fra Bundesagentur für Arbeit:

Ansvarsområde af Bundesagentur für Arbeit:

Arbeistlosengeld I (ALGI) er sammenlignelig med danske arbejdsløshedsdagpenge og Arbeitslosengeld II (Hartz IV) er sammenlignelig med kontanthjælp, dog ikke identisk.

Få flere informationer omkring arbejdsløshedsforsikring og dagpenge i Tyskland her:
https://www.pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/sozialversicherung/arbeitslosenversicherung.php#al-d

Læs mere om Agentur für Arbeit her

I Tyskland er det lovpligtigt for alle at have en sygeforsikring kaldt Krakenversicherung. Alle arbejdstagere der tjener mindre end et bestemt beløb (Jaresarbeitsentgeltgrenze), er pligtforsikret. Ens bidrag til sygesikringen afhænger af ens indkomst.

Man kan frit vælge mellem de forskellige, lovpligtige sygekasser. Hvis ens årsløn er højere end det fastlagte beløb (Jahresarbeitsentgeltgrenze), skal man vælge hvilken forsikringstype, man vil have. Man kan enten vælge at fortsætte med den lovpligtige forsikring, eller man kan tegne en privatforsikring.

Sygeforsikring for grænsependlere

Pendler man fra Danmark til Tyskland er man forsikret i Tyskland.
Grænsependler med bopæl i DK skal aflevere en blanket E 106 (PD S 1), som udstedes af den tyske, lovpligtige sygekasse.

I tilfælde af sygdom skal arbejdsgivere og sygekassen forelægge en lægeerklæring inden for 3 dage. Hvis dette undlades, mister man retten til sygedagpenge fra sygekassen.

Arbejdsgiveren betaler fuld løn i de første 6 uger.

Læs mere om grænsependling inde på Region Sønderjylland-Slesvig: 

Arbejdstagere i Tysklad er forsikringspligtige i forhold til den tyske pensionsforsikring (Renteversicherung), der er en del af socialforsikringen. Arbejdsgiveren er forpligtiget til at tilmelde arbejdstageren, så snart den ansatte påbegynder et arbejde og til at indbetale bidragene. Arbejdstageren og arbejdsgiveren betaler hver halvdelen af bidraget. Det er et krav, for at få udbetalt pensionen, at den forsikrede, der er født før 01.01 1947, skal være fyldt 65 år, og opfylde den såkaldte minimumsforsikringsperiode svarende til fem års bidragsperiode. Alt efter hvad år man er født i, kan pensionsalderen stige. Læs mere om pension i Tyskland

Registrering af motorkøretøj i Tyskland

Følgende informationer er generelle og ikke bindende. For at få bindende informationer kontakt de kommunale motorkontorer og de respektive synsteder/haller. Flytter man fra Danmark til Tyskland med et køretøj, skal køretøjet omregistreres, eller afmeldes inden for 14 dage. Et køretøj der er ældre end 3 år, skal først synes inden omregistreringen. Er køretøjet under 3 år, behøver det ikke at blive synet først. Læs mere om omregistrering af køretøjer i Tyskland
Hvis man ikke er tysk statsborger eller tysk ved fødslen, har folk ret til tysk statsborgerskab, hvis de opfylder følgende krav:
 • Du har en ubegrænset opholdsret i Tyskland
 • Du har boet lovligt i Tyskland i mindst otte år
 • Du forsørger dig selv og dine familiemedlemmer uden socialhjælp og dagpenge
 • Du har bestået en naturaliseringstest om den tyske juridiske og sociale orden
 • Du er ikke dømt for en forbrydelse
 • Du er forpligtet til den tyske grundlov
 • Du har mistet eller opgiver dit gamle statsborgerskab

Læs mere om tysk statsborgerskab